Organisaties

Taxatie- en Adviesbureau IJmond is aangesloten bij een aantal vakorganisaties.
Deze organisaties houden toezicht op de kwaliteit van de bij hen aangesloten taxateurs. Dit is voor u als klant een garantie dat de door Taxatie- en Adviesbureau IJmond geleverde diensten deskundig, betrouwbaar en transparant zijn.

De organisaties waar wij bij zijn aangesloten:


NWWI

NWWI
NWWI staat voor ‘Nederlands Woning Waarde Instituut’.
Het is een validatie-instituut, erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG). De validatie normen zijn opgesteld door de Stichting Taxatie en Validatie (StenV) en vastgelegd in het ISO 9001:2008 addendum.
Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, keurt rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs, en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld.
Geldverstrekkers (banken), bemiddelaars en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.
Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden.
Het NWWI heeft als belangrijk doel het verhogen van de deskundigheid, betrouwbaarheid en transparantie van woningtaxaties. Het biedt betrokkenen inzicht in de totstandkoming van de getaxeerde waarde. Het draagt hierdoor bij aan het voorkomen van taxatiefraude.
Het NWWI is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en geaccepteerd door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Wij voldoen aan de strenge eisen die het WEW stelt en zijn ISO gecertificeerd. Bij het NWWI worden de rapporten gekeurd door uitsluitend goed opgeleide en ervaren taxateurs.
Het NWWI levert hierdoor een gevalideerd rapport waar zowel geldverstrekker als consument op kunnen bouwen, en waarmee taxateurs die staan voor hun vak hun aanzien en imago als professional kunnen verbeteren.


SCVM

SCVMlogo2010
SCVM staat voor ‘Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs’.
De SCVM-geregistreerde makelaars en taxateurs zijn allemaal in bezit van het DNV-certificaat makelaar/taxateur onroerende zaken of taxateur onroerende zaken volgens de norm ISO 17024. Dit certificaat wordt afgegeven door Det Norske Veritas (DNV), Europees marktleider op het gebied van persoonscertificatie.
De SCV M-geregisteerde makelaars en taxateurs zijn in het bezit van een geldige en toereikende beroepsaansprakelijkheids-verzekering, alsmede een Verklaring Omtrent het Gedrag. Lidmaatschap is verplicht als de SCVM-geregistreerde wil taxeren voor het NWWI en/of NHG.
Het SCVM register is het enige register voor makelaars en taxateurs met een klachtenafhandeling. Het SCVM register is aangesloten bij de Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland (www.tcmnl.nl)
De registratie van elke SCVM-geregistreerde is maximaal vijf jaar geldig. Om ingeschreven te kunnen blijven staan, dient men aan strenge voorwaarden te voldoen. Zo is men verplicht tot het volgen van bijscholingscursussen (de zogenoemde Permanente Educatie) om zodoende kennis en kunde altijd op peil te houden.
Zo bent u als klant te allen tijden verzekerd van de kwaliteit van uw SCVM-makelaar/taxateur.
Het SCVM register wordt erkend door o.a. de Vereniging Eigen Huis (VEH), de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (verstrekker NHG), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) en het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Taxatierapporten worden door hypothecaire financiers erkend en het Register is openbaar. De SCVM-makelaar is dus herkenbaar en vindbaar voor zijn klanten.


VBO MAKELAAR

VBO_logo_pms_280CV
VBO Makelaar is de branchevereniging voor vakbekwame en betrouwbare makelaars en taxateurs in onroerende zaken. De vereniging behartigt de belangen van, en verleent diensten aan haar leden om hen te ondersteunen in het ondernemerschap en bij de beroepsuitoefening. VBO Makelaar behartigt o.a. de belangen van haar leden richting politiek en overheid. Daarnaast zijn ook marktordening en dienstverlening kerntaken. Met circa 1000 leden is VBO Makelaar de tweede brancheorganisatie van Nederland. VBO Makelaar heeft naast een sectie Wonen, ook een aparte sectie Bedrijfsmatig Vastgoed, Agrarisch Vastgoed en een sectie Huur/Verhuur van Woningen.
VBO Makelaar biedt haar leden praktische ondersteuning in dienstverlening en belangenbehartiging. Hierin staan vier kernwaarden centraal:
• Betrokkenheid
De vereniging kiest voor een persoonlijke benadering en speelt in op de actualiteit.
• Kwaliteit
De vereniging hecht grote waarde aan de kennis en kunde van haar leden en biedt als kenniscentrum de ondersteuning voor de gehele bedrijfsvoering.
• Servicegericht
De vereniging kent de behoefte van haar leden en stemt haar faciliterende dienstverlening hier op af.
• No-nonsense
De vereniging is praktijkgericht en biedt bruikbare handvatten om doelgericht te werk te gaan.

Informatie
Wilt u meer informatie over deze organisaties, klik dan op een logo onderaan de pagina. U gaat direct naar de website van deze organisatie.